Bedrijfsleidster

  • Locatie - Zonnestudio Zwolle
  • Functie - Bedrijfsleider/leidster
  • Aantal uur per week - +/- 30 - 35

Primaire functie-eisen:
• Enthousiast over de Sunday’s formule
• Representatief en verzorgd uiterlijk; voorbeeldfunctie
• Vermogen om zelfstandig te functioneren
• Vermogen in teamverband te werken en team aan te voeren
• Leidinggevende capaciteiten
• Goede beheersing van de zonnestudiosoftware


Praktische taken van de functie van bedrijfsleid(st)er: 
• Invulling van het rooster en vakantieplanning
• Voorraadbeheer: boodschappen en bestellingen
• Wekelijks uitdraaien en controleren artikelenlijst en maandelijks invullen van de maand-urenlijst
• Controle op het correct bijhouden van de ‘Onderhoudsmap TD’ door de medewerksters
• Signaleren van personeelstekort en tijdig melden aan eigenaar
• Tijdig aangeven bij eigenaar van stelselmatig slecht functioneren medewerkster
• Noodzaak van nieuwe taken op het werkschema melden bij eigenaar
• Aankleding van de zonnestudio bij feestdagen en acties in overleg met eigenaar
• Maandelijks controleren inhoud EHBO-kist en direct aanwezig zijn bij panieksituaties in de zonnestudio
• Tijdig ophangen van laminaten met afwijkende openingstijden bij feestdagen

Leidinggevende taken van de functie van bedrijfsleid(st)er:
• Inwerken nieuwe medewerksters volgens de werkinstructies
• Controle op de uitvoering van de taken, juiste lichamelijke werkhouding en uiterlijk verschijnen van de medewerksters
• Aansturing van medewerksters wanneer taken niet naar behoren worden uitgevoerd
• Organiseren en voorbereiden teamoverleg minstens 4 maal per jaar i.s.m. eigenaar
• Communiceren van nieuwe klantenacties en aanpassing klantadvies naar de medewerksters
• Signaleren van personeelsconflicten en oplossen i.o.m. eigenaar
• Afhandelen van ernstige klachten van klanten i.o.m. eigenaar

Bevoegdheden:
• Het treffen van maatregelen om bovenstaande taken uit te kunnen voeren
• Stopzetten van apparatuur indien verder gebruik hiervan onverantwoord is
• Bij urgente technische problemen aan de zonneapparatuur, inplannen bij Technische Dienst i.o.m. eigenaar
• Bij technische problemen bij andere apparatuur, inplannen bij de daarvoor verantwoordelijke instanties i.o.m. eigenaar

Aanvullende informatie:
De bedrijfsleid(st)er wordt geacht deel te nemen aan alle bedrijfsleid(st)erstrainingen en opfriscursussen die Sunday’s voorschrijft.

Solliciteer direct!
100%
Verantwoord zonnen Daarom zon je bij Sunday's
4.8
We scoren gemiddeld een 4.8/5 Daarom zon je bij Sunday's
50+
Zonnestudio’s in heel Nederland Daarom zon je bij Sunday’s