1. Sunday’s

Als toonaangevende zonnestudio-keten van Nederland stelt Sunday’s Nederland haar klantenservice en veilig en verantwoord zonnen voorop. Daarbij hoort een verantwoordelijke en zorgvuldige behandeling van de persoonsgegevens van de klant. In dit privacy statement staat beschreven op welke manier Sunday’s Nederland gegevens verzamelt en voor welke doeleinden deze gebruikt worden.

Als franchiseorganisatie met een 60-tal aangesloten zonnestudio’s wordt de klantdata middels een bewerkingsovereenkomst beschikbaar gesteld. Een klant die in meerdere vestigingen zont, staat ook meerdere malen geregistreerd in de database. Het kan dus voorkomen dat een klant na uitschrijving nog communicatie ontvangt van een andere locatie.

Sunday’s Nederland handelt altijd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Omdat haar diensten, producten en communicatie continu worden verbeterd en geoptimaliseerd, kan deze privacy statement worden aangepast.  

2.  Welke gegevens verzamelt Sunday’s en waarvoor

Sunday’s Nederland verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten ten einde deze te kunnen informeren en zo een optimale dienstverlening te kunnen verlenen. Hieronder een overzicht van wat Sunday’s Nederland verstaat onder optimale dienstverlening: 

  • Controle op de wettelijke minimum leeftijd van 18 jaar 
  • Registratie van de individuele zonhistorie voor een optimaal persoonlijk zonadvies 
  • Tegengaan van fraude
  • Verbeteren van eigen diensten en communicatie 
  • Informatieverschaffing inzake aanbiedingen, acties, producten en andere Sunday’s gerelateerde zaken
  • Tonen van relevante reclameboodschappen 
  • Identificatie van de klant bij zonbezoeken aan de Sunday’s zonnestudio’s

 
Hieronder wordt beschreven op welke momenten Sunday’s data verwerkt:

2.1 Sunday’s klantenpas

Elke Sunday’s klant ontvangt een persoonlijke klantenpas waarop de naw-gegevens en zonhistorie van de klant worden geregistreerd. Dit is nodig voor een persoonlijk en optimaal zonadvies. De volgende gegevens worden worden hiervoor verwerkt:

Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geboortedatum, geslacht, postcode, huisnummer, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, aantal bezoeken, laatste bezoek, zonsaldo, bezoekgeschiedenis, aankopen en huidtype.

Deze gegevens worden bij elk nieuw zonbezoek geüpdatet. 

2.2 Huidadvies

Voor een persoonlijk zonadvies wordt er naast een huidmeting naar de volgende persoonlijke kenmerken gevraagd:

Kleur haar, kleur ogen, zonverbrandingservaring, sproetvorming.

De uitkomst van deze enquête genereert een voor iedere klant uniek huidtype en bijpassend huidadvies die worden bewaard bij de klantinformatie en alleen aangewend voor een optimale dienstverlening aan de betreffende klant.

2.3 Klantenservice

Wanneer men contact opneemt met de klantenservice via de Sunday’s website worden onderstaande gegevens gevraagd om de klant zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn: 

Betreffende Sunday’s locatie, naam, e-mailadres, telefoonnummer, en de inhoud van het bericht.

In vervolgcommunicatie kan gevraagd worden naar aanvullende gegevens. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn alleen nodig om de betreffende vraag, klacht of suggestie zo goed mogelijk te behandelen en te beantwoorden.

2.4 Sunday’s website

Wanneer men de algemene Sunday’s website bezoekt, wordt door middel van analytische Cookies data verzameld om het functioneren van de website te analyseren en te verbeteren. Voor het tonen van relevante online-advertenties worden tracking Cookies ingezet. Hierbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen, enkel gegevens om op basis van onlinegedrag relevantie advertenties te tonen.

2.5 Social media

Sunday’s is op een aantal online platformen actief; Facebook, Instagram en Google producten. Wanneer men Sunday’s volgt, of communiceert met Sunday’s heeft Sunday’s toegang tot de metadata die vanuit het platform beschikbaar wordt gesteld. Deze worden niet gekoppeld aan personen of data in de Sunday’s database. 

Online winacties
Deelnemers aan een actie op één van de online platformen van Sunday’s Nederland, kan gevraagd worden naar aanvullende persoonlijke informatie. Deze gegevens worden alleen gebruikt om te communiceren over een uitslag.

2.6 Bezoek aan de studio

Cameratoezicht 
In een aantal Sunday’s studio’s hangen beveiligingscamera’s voor de beveiliging van de studio’s. De verkregen beelden worden alleen gebruikt voor het vastleggen van incidenten om de veiligheid van de klanten en het personeel te vergroten. De camera’s zijn alleen gericht op algemene ruimtes in de studio en hebben nooit zicht op de ruimtes binnen de zoncabines. Bij het betreden van een Sunday’s studio is direct zichtbaar of camerabewaking aanwezig is.

Gebruik van Wifi in de studio
Wanneer men in een Sunday’s studio gebruikt maakt van het beschikbare Wifi netwerk, zal bij het verbinden duidelijk gemaakt worden welke gegevens benodigd zijn en waar deze voor gebruikt worden. De verkregen data wordt niet gekoppeld aan de Sunday’s klantinformatie.

2.7 Informatie verzenden en promotie diensten van Sunday’s

e-mailings
Wanneer men heeft aangegeven informatie, aanbiedingen en acties van Sunday’s te willen ontvangen, zal met enige regelmaat een email nieuwsbrief worden toegestuurd, waarbij gestreefd wordt de inhoud zo relevant mogelijk te houden. De frequentie van e-mailings kan variëren per Sunday’s studio en persoonlijke situatie. Bij elke e-mailing heeft men de mogelijkheid zich af te melden. Als men de nieuwsbrief van Sunday’s ontvangt, worden de volgende gegevens verwerkt:

Voor- en achternaam, e-mailadres, zonsaldo, Sunday’s pasnummer, voorkeursstudio, klikgedrag.

Berichten per SMS
Incidenteel wordt informatie over het zonsaldo, zonadvies of acties per SMS verstuurd. Bij elk nieuw SMS-bericht kan worden aangeven deze niet meer te willen ontvangen.  Bij het versturen van SMS berichten worden de volgende gegevens verwerkt:

Voornaam, zonsaldo, mobiel nummer

Post
Als men zich aanmeldt voor mailings per post kan het voorkomen dat u op geselecteerde momenten post ontvangt van Sunday’s met informatie over acties, zonadvies of persoonlijke aanbiedingen. Hiervoor worden de volgende gegevens verwerkt:

Voornaam, achternaam, geboortedatum, postcode, huisnummer, woonplaats, zonsaldo

Online advertenties
Wanneer men zich inschrijft bij Sunday’s kan worden aangeven of Sunday’s Nederland de betreffende klantgegevens mag gebruiken of juist uitsluiten voor het tonen van relevante online-advertenties. Deze data wordt geanonimiseerd gebruikt voor het versturen of het tonen van relevante content in samenwerking met derde partijen zoals Google, Facebook, Mailchimp en Sendgrid. Een klant kan in zijn account aangeven dat zijn data niet gebruikt mag worden.

2.8 Klanttevredenheidsonderzoeken

Wanneer men deelneemt aan een klanttevredenheidsonderzoek bij Sunday’s wordt een aantal gegevens gebruikt voor de selectie en uitnodiging voor het onderzoek. De input zal geanonimiseerd verwerkt worden. Bij de selectie wordt de volgende data verwerkt:

Voornaam, achternaam, postcode, huisnummer, woonplaats, zonsaldo, laatste bezoekdatum, Sunday’s locatie 

3. Verstrekking aan derden

Sunday’s maakt gebruik van diensten van derden om klantgegevens in te zetten voor online marketing, direct marketing, online-profiling of retargetting. Deze samenwerking is altijd vastgelegd in een bewerkersovereenkomst zodat voldaan wordt aan de technische en organisatorische eisen die Sunday’s hieraan stelt. De samenwerkende partijen mogen de klantendata alleen in opdracht van Sunday’s verwerken. 

Concreet betekent dit dat klantgegevens slechts voor eenmalig gebruik aan een derde partij worden verstrekt wanneer deze partij de opdracht krijgt een mailing te versturen vanuit de naam Sunday’s Nederland. 

Sunday’s Nederland verstrekt geen data aan derden mits dat vereist wordt op grond van wet- en regelgeving. Indien van toepassing wordt bij winacties het verstrekken van gegevens aan derden in de actievoorwaarden gecommuniceerd.

4. Recht op aanpassing of om vergeten te worden

De klant is en blijft eigenaar van zijn/haar eigen data. Een klant heeft te allen tijde het recht om zijn/haar data in te zien, te bewerken of op verzoek te verwijderen.

Dit kan door contact op te nemen met info@sundays.nl. Een dergelijk verzoek zal maximaal binnen 4 weken in behandeling genomen worden. 

5. Databeveiliging

Sunday’s heeft de plicht klantgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en het aantal personen dat hier toegang toe heeft tot een absoluut noodzakelijk minimum te beperken. 

De klantdata wordt op diverse manieren beschermd door diverse versleutelingsmaatregelen en een beproefde firewall. Dit beveiligingsproces wordt een aantal keer per jaar gecontroleerd door interne en externe specialisten.  

6. Hoe lang wordt data bewaard?

Sunday’s bewaart persoonlijke data niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe deze oorspronkelijk is verzameld.

Bij vragen kan contact worden opgenomen met Sunday’s Nederland.